Speels, oplossingsgericht

Vermoedt u dat uw kind coaching nodig heeft? Dan kunt u telefonisch contact met mij opnemen. U ontvangt dan een intakeformulier en er wordt een afspraak met u gemaakt. Aan de hand van ons gesprek kijken we of er een concrete hulpvraag geformuleerd kan worden.

Gedurende de sessies kan het duidelijk worden dat kinderen met problemen een andere hulpvraag hebben dan aanvankelijk werd gedacht. Dit zal ik dan met u bespreken.

Tijdens de sessies is het de bedoeling dat kinderen met problemen zich vrij kunnen uiten naar mij. Uw kind moet zich veilig voelen en mij vertrouwen. Sommige zaken zijn lastig te bespreken met de eigen ouders of met mensen die het kind of het gezin goed kennen. Een kind wil immers zijn ouders niet afvallen. Dan is het fijn dat er iemand is waar kinderen met problemen heen kunnen: een deskundige die een luisterend oor biedt, informatie geeft en helpt bij moeilijke keuzes. Uw kind bepaalt zelf wat er binnen de muren van de praktijk blijft, en wat er dus wel of niet aan u wordt verteld.

De oorsprong van mijn werkwijze ligt in de methode Kids’ Skills. Bij deze methode leer je kinderen op een speelse wijze hun eigen problemen op te lossen door hen vaardigheden aan te leren. Ik heb ervaren dat deze methode een kind sterker maakt. Uw kind wordt ondersteund bij het ontdekken of ontwikkelen van de eigen kwaliteiten en gecoacht bij de toepassing hiervan.

Bij kinderen met problemen staat voor mij het oplossingsgericht werken centraal. Dit in tegenstelling tot het therapeutisch zoeken naar oorzaken, waar het kind niet altijd iets aan heeft.

Ik werk met verschillend speelmateriaal zoals spellen, verhalen, visualisaties, rollenspel, tekenen,  praatkaarten en handpoppen. Dit speelmateriaal helpt een kind zijn/haar verhaal te doen. Door een rollenspel wordt het probleem vanaf een veilige afstand besproken. Een handpop kan soms makkelijker vertellen wat er gebeurd is dan het kind zelf.

Wat doet een kindercoach?
Een kindercoach kijkt met het kind mee.
Een kindercoach gaat op zoek naar de oplossingen in het kind zelf.
Een kindercoach helpt het kind zijn mogelijkheden en kwaliteiten te ontdekken.
Een kindercoach gaat in gesprek met het kind.
Een kindercoach gaat creatief aan de slag met het kind.
Een kindercoach speelt met het kind.