Herkenbaar?

Iedere leerkracht heeft er een oog voor ontwikkeld: kinderen met problemen met bepaalde vaardigheden, die stiller zijn of moeite hebben om aansluiting te vinden. Het kan zijn dat u als leerkracht ziet dat kinderen gepest worden. Of dat kinderen concentratieproblemen ervaren, afwijzend of zelfs agressief reageren. U vermoedt misschien een oorzaak, zoals een scheiding van de ouders of het feit dat een kind net nieuw is op school.

Als leerkracht zou u graag extra aandacht willen geven aan kinderen met problemen en uitzoeken wat er aan de hand is. Maar u heeft een klas vol kinderen en u kunt niet voldoende tijd vrijmaken om het individuele kind te helpen. Zo verdwijnen kinderen met problemen op de achtergrond, waardoor het van kwaad tot erger kan ontwikkelen. Het tijdig inschakelen van een kindercoach kan dit voorkomen. Een kindercoach heeft namelijk alle tijd en aandacht voor het individuele kind.