Er bestaan geen domme vragen

Het is heel normaal dat je als ouder niet altijd weet hoe je om moet gaan met kinderen met problemen. Je wilt graag je kind helpen een uitweg te vinden, maar dit lukt helaas niet altijd. Het is dan een geruststellende gedachte dat u een kindercoach kunt inschakelen.

Soms is het voor kinderen met problemen juist makkelijker om met een vreemde te praten. Een kindercoach kijkt vanuit uw kind mee naar een oplossing en stimuleert kinderen met problemen om zelf een oplossing te vinden.

U hoeft het niet als falen te beschouwen als u besluit hulp te zoeken voor uw kind. Door hulp te zoeken geeft u immers aan het beste voor uw kind te willen!