Loslaten en vrij laten

by Ingrid on oktober 3, 2011

 Je kind begeleiden in zijn ontwikkeling is een mooie maar niet altijd gemakkelijke taak.

Begeleiden, helpen,  zorgen voor, regelen dat. Het klinkt allemaal vanzelfsprekend. Maar hoort bij dit proces ook niet een kind de kans geven om zijn eigen fouten te maken?

Wat is het verschil tussen loslaten en vrij laten?

Bij loslaten denkt men al snel aan een kind laten gaan. Er niet meer voor zorgen en de verantwoordelijk volledig bij het kind neerleggen. Maar je kunt ook loslaten met daaronder jij als vangnet.

Vrij laten is het kind de kans geven om zijn eigen keuzes te maken en daarbij ook zijn eigen fouten te mogen maken.

Dit betekent niet dat alles wat je kind wilt ook goed is. Het vergt van de ouders een inschatting van wat een kind wel of niet aankan.

Als je kind nog klein is oefen je samen het oversteken van die drukke straat. Samen kijken, kind laten zeggen of het kan en dan gaat je kind zelf.

Met oudere kinderen kun je deze vergelijking gebruiken. Je kijkt met ze mee, vraagt hun mening en als je denkt dat je kind er klaar voor is laat je het gaan.

Je mag kinderen natuurlijk wel helpen maar help je ze als jij altijd hun tas inpakt, hun brood klaarzet en komt brengen als ze dat vergeten zijn?

Als je kind altijd dingen vergeet en jij zorgt dat je het oplost kun je je afvragen of je kind hier iets van leert? De kunst is om te kijken waar je je kind zijn eigen probleem kan laten oplossen. Als je kind bijvoorbeeld een USB stick vergeet die het wel nodig heeft voor een presentatie kun je beslissen om de USB stick te brengen. Maar als je kind weer een keer zijn brood vergeet kun je ook denken….los het zelf maar op.

Je begeleid je kind naar volwassenheid wat betekent dat je kind zijn eigen fouten mag maken en deze ook zelf mag oplossen.

Vrij laten maar niet helemaal los laten.

Leave a Comment

Previous post: