Als je kind gemakkelijk leert

by Ingrid on maart 28, 2011

Hoogbegaafd, meer begaafd, ruime ontwikkelingsvoorsprong. Allemaal termen voor kinderen die de reguliere lesstof heel eenvoudig tot zich nemen. Dit zijn niet altijd kinderen die met 4 jaar al kunnen lezen of mooi piano spelen.

Kinderen die gemakkelijk kunnen leren komen thuis dat school saai of stom is, of ze vertellen helemaal niets over school.

Ze kunnen zich gaan vervelen, zich als het clowntje gedragen of doen hun werk onder de maat. Een rapport toont dan matige cijfers en het lijkt alsof het kind de lesstof niet onder de knie heeft. Het kan echter zo zijn dat het kind geen zin heeft omdat het te gemakkelijk is. Of dat het kind de opdracht/toets zo eenvoudig vindt dat het de “simpele” antwoorden niet vertrouwt.

Een kind dat gemakkelijk leert wordt vaak niet voldoende uitgedaagd. Een kind krijgt oefeningen die snel af zijn en krijgt dan meer van dezelfde oefeningen. De kunst is om deze kinderen uit te dagen. Hun hersenen te laten werken op een andere manier.

Leuke oefeningen hierbij zijn logigrammen en hoofdbrekers. Om tot de oplossing te komen moeten ze het hele verhaal lezen en de informatie aan elkaar koppelen. Als er bijvoorbeeld 5 sommen staan kun je som 1 en 2 wel oplossen maar som 3 kan pas opgelost worden als je som 5 en 6 hebt gedaan.

Dit vergt een andere manier van denken en levert soms wel frustratie op. Waar het kind gewend is een opdracht snel af te hebben zonder enige inspanning, loopt het opeens tegen “niet lukken” aan.  De eerste reactie van een kind kan dan ook zijn dat de opdracht niet klopt, dat het niet op te lossen is. Een enkele aanwijzing kan al genoeg zijn om het kind naar de oplossing te leiden. Het is best leuk om te zien hoe het kind eerst  met een verbeten koppie zit te zwoegen om daarna met een stralende lach met de oplossing te komen

Leave a Comment

Previous post:

Next post: